Християнска адвентна църква Белово

Пейте радостно на Бога...(Псалм 81)

ir a contenido

Menu Principal:


История


„Блажен си ти Израилю; Кой е подобен на тебе, народе спасяван от Господа, Който ти е щит за помощ, И меч за твоето превишаване? Ще ти се покорят неприятелите ти; И ти ще стъпваш по високите места.”
Тези прекрасни думи на благословение са изречени от Мойсей за Божият народ в миналото. Този народ е бил Божията църква от древността. Но същите благословения, важат и за днешната, съвременната църква на Бога.
Когато трябва да опишем времето, когато се е появила църквата в гр. Белово, неразривно трябва да я свързваме с тази на град Септември.
Някъде около 1947 г.започва да се събира една малка групичка от вярващи в гр. Септември. Сред тях са брат Иван Лазов и съпругата му Олга, сестра Шинка Атанасова, Стоянка Попова и две приятелки – Ценка Сарафиева и Анка Данаилова. Тези 6 души, в началото се събирали в домът на сестра Стоянка Попова. По-късно брат Иван Лазов и сестра Олга си взимат квартира в гр. Септември, и групата се премества там.
През 1952 год. групата започват да посещават и две плътски сестри – Гeна Петкова и Пенка Дунева от с. Момина Клисура. На 06.06.1953 год. двете се кръщават и присъединяват към групата адвентисти от гр. Септември.
Тези две сестри поставят началото, ако може така да се каже на работата в Божието дело в Белово и района. Обрядът на кръщението извършва пастор Борис Николов. Доста са оскъдни сведенията от тези години за вярващите в този район.
Около 1958 г. към групата от гр. септември се прибавят и Йорданка Панчова и Василка Мизова. И двете сестри са от гр. Белово.
Също така се присъединяват и членовете на църквата и от Момина Клисура. В тези години сборната групичка е била обслужвана от сестра Нонка Ганчева, която работи във Велинград. По-късно в службите взимали участие брат Димитър Киров, брат Владимир Бонев, брат Александър Маринов, брат Ангел Наков, брат Симеон Тодоров и брат Димитър Стойчев. Дълги години вярващите от гр. Септември, с. Ветрен дол, гр. Белово и с. Момина Клисура се събирали в гр. Септември. В началото били обща църква. Постепенно във времето са се оформили самостоятелно църквите в Белово и Момин проход, а по-късно Костенец.
Някъде около 13.04.1991 г. от църква Септември се прехвърлят в църква Белово следните членове: с. Гена Петкова, с. Славянка Василева, с. Стоянка Старипавлова от гр. Ветрен, с. Йорданка Каченкова, бр. Пламен Василев, с. Екатерина Димитрова от с. Момина Клисура. Тази група от вярващи сформира самостоятелната църква на Адвентистите от седмия ден в гр. Белово.
На 23.04.1988 г. се кръщава едно цяло семейство – бр. Васил и с. Гергана Михайлови и майката на с. Гергана – с. Велка Мърцева. Младите Васил и Гергана Михайлови дават силен тласък на новообразуваната църква. Вярващите са щастливи, че могат да се радват на Божията истина и да я споделят със своите съграждани. Църква Белово също се оформя като сборна от вярващите от няколко населени места.
През 1991 г.към църквата се присъединяват още двама души: бр. Йордан Иванов от с. Симеоновец и с. Трепка Дургова от с. Аканджиево.
През 1993 г. се кръщават още пет души: майка и дъщеря – Мариола и Живка Дошеви, с. Стоянка Ангелова, с. Василка Дунева и с. Гина Стоянова от Момина Клисура. Година по-късно през 1992 г. към църквата се присъединяват с. Стоилка Спасова от Момина Клисура, бр. Светослав Старипавлов от гр. Ветрен и с. Люба Ганчева също от гр. Ветрен. В това време вече проповедник в гр. Септември е бр. Иван Пенев и съпругата му с. Златинка Пенева. Под дейната работа на Божият служител се кръщават последователно бр. Васил Пенев от с. Дъбравите и бр. Стефан Стоилов от с. Момина Клисура.
От 1990 г. до 1995 г. последователно в този район са работили проповедниците бр. Димитър Колев бр. Димитър Одрински и бр. Илия Крушкин.
От 2000 г. до 2010 г. проповедник в гр. Септември е бр. Александър Богданов. Същият обслужва и църква Белово и църква Костенец.
В живота на църквата няма много крупни събития, които да са се провели, но въпреки всичко тя продължава и днес високо да държи факела на Христовата Истина. Имаше и два случая, при които хората като се кръщаваха, много кратко се радваха на живота, след това починаха. Такива са с. Петранка Александрова и бр. Красимир Александров от с. Момина Клисура. Ние обаче вярваме, че техните имена са записани в книгата на живота и ще бъдат повикани при II-то пришествие на Исус Христос. На църква Белово, не й липсва и бъдеще. Най-младият член на църквата е бр. Георги Михайлов, който се кръсти на 05.12.2007 г. Младата група я попълва и бр. Светослав Старипавлов и бр. Васил Пенев.
Към настоящият момент църква Белово се състои от 15 души. От църква Пазарджик се прехвърли в църква Белово с. Генка Старипавлова. Също така групата е посещавана и от бр. Цветан Старипавлов, съпругът на Генка Старипавлова. Също така, своето членство от църква Пазарджик прехвърли с. Василка Рашкова също от гр. Ветрен.
Искам да се извиня на някой брат или сестра от църквата, които не съм упоменал в съставянето на историята на църквата в гр. Белово.
За всички нас, които сме били, които сме в момента и ще бъдем част от живота на църквата в гр. Белово, нека бъде пожеланието от Исая 26:2–4:
„Отворете портите, за да влезе праведния народ, който пази истината. Ще опазиш в съвършен мир, Непоколебимия ум, Защото на Тебе уповава. Уповавайте на Господа винаги, Защото Господ Йеова е вечна канара.”

Подготвил историята пастор Ал. Богданов

Начало | История | Галерия | Материали | Поезия | Видео | Музика |


Regresar a contenido | Regresar al menu principal