Християнска адвентна църква Белово

Пейте радостно на Бога...(Псалм 81)

ir a contenido

Menu Principal:


EnditnowОСНОВНИ ВЕСТИ НА КАМПАНИЯТА


Enditnow е глобална кампания, която има за цел да пробуди съзнанието и да съдейства за прекратяване на насилието над жените и момичетата по целия свят. Kампанията, обхващаща повече от 200 страни и региони в света, започна през октомври 2009 чрез партньорството на ADRA (Адвентна организация за развитие и подпомагане) – водеща хуманитарна организация, и отдел “Служба на жените” към ЦАСД, които са упълномощени да представляват адвентната църква.
Enditnow е най-важната позиция, която църквата на адвентистите от седмия ден е заемала някога по отношение насилието над жени и момичета. Чрез посредничеството на тази кампания се очаква милионите членове на църквата на адвентистите от седмия ден (повече от 15 млн.) – мъже, жени и деца, да създадат едно световно движение, което да работи активно в обществото за разрешаване на този глобален проблем.
Адвентистите от седмия ден заявяват, че всяко човешко същество има достойнство и осъждат всички форми на физическо, сексуално и емоционално насилие. еnditnow е призив за действие към всички адвентисти и към хората, които ги подкрепят, да застанат твърдо и да приложат на практика принципите, които изповядваме.
Enditnow подкрепя съществуващите програми, които понастоящем се провеждат по света чрез ADRA и отдел “Служба на жените” за прекратяване насилието над жените. Тези програми са пример за дейността, която вече се извършва, за да се разреши този проблем.
Въпреки че Enditnow има за цел да мобилизира главно членовете на адвентната църква, отделни хора, църковни общности с различни вярвания, социални групи, училища и бизнес компании са поканени да се присъединят.

 


Спри ГО сега

 


Адвентистите казват Не на насилието над жени

 

КАМПАНИЯТА В БЪЛГАРИЯ

В България кампанията Enditnow стартира през м. Април, когато на Национания форум на жените във Велико Търново бяха събрани подписи под петицията за предотвратяване на насилието над жените.

 


Гледайте дискусия, посветена на насилието
над жени, излъчена по Hope Channel
Bulgaria:

Прочетете предложените брошури по темата:
Насилието над деца
Насилието над жени
Насилието над мъже
Превенция на насилието

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало | История | Галерия | Материали | Поезия | Видео | Музика |


Regresar a contenido | Regresar al menu principal