Християнска адвентна църква Белово

Чакай Господа! (Псалм 27:14)

ir a contenido

Menu Principal:


Кои са Адвентистите от Седмия ден?

   Църквата на Адвентистите от семия ден е световна църква от протестански тип, възникнала през втората половина на ХІХ век. в САЩ. Тя издига Библията като единствената книга, която представя спасението на човека, чрез заслугите на Исус Христос. Само в Библията е представен спасителен план чрез изкупителната жертва на Христос. Представен е Божият нравствен закон, състоящ се от десет постановления (заповеди), четвъртата, от които е свързана с освещаването на седмия ден - събота. Божият закон - десетте заповеди е израз на Божията същност и единствено съботната заповед издига авторитета на Бог като Законодател, Творец и Спасител.
    Адвентистите (от лат. advenio - идване, пристигане) очакват връщането на Божия син Исус Христос като Цар на Царете и Господ на Господарите, с което събитие ще бъде променен изцяло хода на световната история. Очакването на това завръщане е едно от основните учения на Новия Завет.

 “Аз пак ще дойда” - Йоан 14:3


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

"Елате при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.  Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото Съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко."  Матей 11:28-30

Начало | История | Галерия | Материали | Поезия | Видео | Музика | Mapa del Sitio


Regresar a contenido | Regresar al menu principal